Lantis bouwt de komende jaren de Oosterweelverbinding en een reeks andere duurzame mobiliteitsoplossingen om de omgeving rond Antwerpen leefbaar, gezonder en beter te maken voor iedereen.

Met de bouw van de Oosterweel wil Lantis bijdragen om van de Antwerpse regio opnieuw een leefbare regio te maken. Aangenaam om te wonen, te werken of op bezoek te komen. Daarom houden we bij de aanleg van de nieuwe infrastructuur maximaal rekening met de omgeving en haar bewoners.

Het optimaal inpassen van de infrastructuur in de groene omgeving, waarbij zoveel mogelijk natuur wordt opgewaardeerd, vormt hierin een belangrijk onderdeel. Er wordt bijvoorbeeld maximaal ingezet op de ontwikkeling van aaneengesloten natuurgebieden, bosuitbreiding, aanleg van ringparken en het opheffen van negatieve effecten zoals verstoring en verdroging.

Open en transparant communiceren en samenwerken is een belangrijke kernwaarde van Lantis. Er wordt nauw samengewerkt met zowel instanties als het Agentschap Natuur en Bos, de georganiseerde natuurbewegingen waaronder Natuurpunt of lokale initiatieven van de burger/bewoner/recreant.

Lantis is op zoek naar een Expert Natuur/Biodiversiteit om ons mee te begeleiden in dit traject.

Wat houdt de functie in?

Als expert Natuur/Biodiversiteit fungeer jij voor de diverse deelprojecten als aanspreekpunt wat betreft het domein natuur/biodiversiteit. Je biedt praktische, technische en wetgevende expertise door middel van adviezen, de opmaak en/of controle van documenten en door de opvolging van de projectuitvoering. Je levert hierdoor een significante bijdrage aan de kwaliteit van de dossiersamenstelling, de opstart en uitvoering van de verschillende deelprojecten.

 • Je draagt het natuurbelang uit binnen en buiten Lantis en stemt daarbij af met de ruime omgeving.
 • Je onderhoudt op structurele wijze contacten met externe netwerken/diensten en garandeert daardoor een goede samenwerking en kennisuitwisseling.
 • Je verstrekt zowel binnen het Lantis als daarbuiten informatie over regelgeving en technieken die betrekking hebben op het domein ‘natuur’.
 • Je levert wetgevende en technische input zodat er een nauwkeurige opdrachtbepaling kan worden opgemaakt. Je verleent advies bij de opmaak van voorschriften en procedures en stelt daarnaast ook mee vergunningsaanvragen op voor bijvoorbeeld een passende beoordeling of een vegetatiewijziging.
 • Je stemt op geregelde basis af met projectleiders en/of andere experten betreffende discipline-overschrijdende zaken om op die manier de efficiëntie en samenwerking te optimaliseren.
 • Je controleert uitvoeringsnota’s wat betreft de correctheid van technische aspecten gelinkt aan natuur en formuleert hieromtrent adviezen.
 • Je houdt toezicht op de punctuele controles bij belangrijke fases in de uitvoering van projecten. Waar nodig stuur je bij.
 • Je houdt je kennis continu up-to-date door evoluties en ontwikkelingen binnen het domein ‘natuur/biodiversiteit’ op de voet te volgen. Dit bestaat enerzijds uit het opvolgen van wet- en regelgeving en anderzijds door het verrichten van studiewerk om zo de meest recente evoluties op het werkveld en de werkmethoden te kennen.

Wat verwachten we van jou?

 • Je kan een stevige passie/ interesse voor het domein natuur voorleggen.
 • Je beschikt bij voorkeur over een goede kennis van biodiversiteit en grote bereidheid om je kennis m.b.t. de regelgeving uit te bouwen.
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring. Heb je vanuit je passie voor natuur en biodiversiteit bijvoorbeeld bij Natuurpunt geholpen dan is dit zeker een meerwaarde.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het opvolgen van projecten in uitvoering en beschikt over voldoende technische kennis.
 • Je beschikt over een grote dosis aanpassingsvermogen, flexibiliteit en stressbestendigheid. Je vindt het bijvoorbeeld niet erg om snel te schakelen wanneer er ad hoc vragen binnenkomen.
 • Je bent detail-, kwaliteits- en resultaatgericht.
 • Je bent een vlotte communicator: iemand die actief luistert en de juiste vragen weet te stellen en daarnaast zijn/haar argumenten kernachtig formuleert, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt ervaring met stakeholder-management en weet hoe je op een constructief kritische, maar toch diplomatische wijze kunt onderhandelen met overheden en andere partners.
 • Je bent proactief en neemt je verantwoordelijkheid.
 • Je bent pragmatisch ingesteld en zoekt steeds naar werkbare oplossingen.
 • Je bent een teamspeler met voldoende mensenkennis.
 • Je persoonlijkheid sluit aan bij de waarden van LANTIS: Deskundig, Accountable, Gepassioneerd, Samen, Integer en Duurzaam.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een innovatieve organisatie waar mensen met passie en integriteit hun kennis aanwenden om samen te werken aan duurzame verbindingen.
 • Een warme, menselijke, uitdagende en leerrijke omgeving waar je de kans krijgt om je kwaliteiten ten volle te ontwikkelen.
 • Een positieve impact hebben op en bijdragen aan een project dat de regio van Antwerpen de komende jaren grondig zal wijzigen.
 • Een aantrekkelijk salaris met o.a. hospitalisatie- en groepsverzekering, een mooi pakket vakantiedagen, maaltijdcheques en mobiliteitsoplossingen op jouw maat.
 • Een flexibele werkomgeving met veel autonomie in een jonge en dynamische organisatie.