Via dit meldpunt kunnen alle personen die in het kader van hun werk-gerelateerde activiteiten in contact staan met Lantis, aangifte doen van (mogelijke) inbreuken.

Een inbreuk is een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is en het doel of de toepassing van toepasselijke regelgeving ondermijnt.

Aangezien een correcte melding onderhevig is aan een aantal regels, lichten we deze hieronder kort toe:

 • Een klokkenluidersmelding kan via onderstaand meldpunt worden verstuurd naar KlokkenluideratLantis.be (Klokkenluider[at]Lantis[dot]be) door elke persoon die in contact staan met Lantis in het kader van hun werk-gerelateerde activiteiten. Dit kunnen dus zowel (interne of externe) werknemers van Lantis zijn, als bijvoorbeeld leveranciers die diensten leveren aan Lantis.
 • Via dit meldpunt kunnen alle inbreuken worden gemeld, bijvoorbeeld een schending van de regelgeving inzake:
  • Gegevensbescherming (GDPR of AVG)
  • (Financiële of sociale) Fraude
  • Wet op Overheidsopdrachten
  • Milieu
  • Arbeidsrecht
  • Volksgezondheid
 • Klokkenluiders worden beschermd tegen represailles, zoals bijvoorbeeld ontslag of demotie. Deze bescherming geldt uiteraard niet wanneer er bewust een onjuiste melding wordt verstuurd (bijvoorbeeld om iemand in diskrediet te brengen). In dat geval stelt de melder zich bloot aan sancties.
 • Uw melding wordt in eerste lijn behandeld door twee onafhankelijke medewerkers van Lantis, namelijk Tom Billiau (Manager Interne Audit) en Karlien Tossyn (Juridische Expert). Enkel deze personen hebben toegang tot uw melding.
 • U kan een melding zowel autoniem (u geeft uw naam door) als anoniem versturen:
  • Indien u uw melding autoniem wilt versturen, kan u de velden “naam”, “voornaam” en emailadres invullen
  • Indien u uw melding anoniem wilt versturen, vult u de velden “naam”, “voornaam” niet in én kiest u een emailadres waarin uw identiteit niet zit vervat
 • Zolang u een correct emailadres gebruikt, zal u op de hoogte gehouden worden van de status van het dossier. Indien het door u opgegeven emailadres foutief is, kunnen we u niet op de hoogte stellen, en kunnen we u ook niet contacteren indien we bijkomende informatie nodig hebben in het kader van een correct onderzoek. In dat laatste geval is het mogelijk dat er geen onderzoek kan worden verricht (wegens ontbrekende informatie).
 • Uw melding is - voor wat betreft de persoonsgegevens - onderworpen aan onze privacy policy.

Indien u vragen hebt over de procedure, kan u ons steeds contacteren via onderstaande emailadressen:

 • KlokkenluideratLantis.be (Klokkenluider[at]Lantis[dot]be) (beheerd door Tom Billiau en Karlien Tossyn)
 • Tom.BilliauatLantis.be (Tom[dot]Billiau[at]Lantis[dot]be)
 • Karlien.TossynatLantis.be (Karlien[dot]Tossyn[at]Lantis[dot]be)

Meer informatie over het Decreet inzake Bescherming Klokkenluiders kan u vinden via deze link.

Beschrijf zo volledig mogelijk - je kan ook een bijlage toevoegen
Voeg een bijlage toe aan je melding. 
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, odf, pdf, doc, docx.