Via dit meldpunt kunnen alle personen die in het kader van hun werk-gerelateerde activiteiten in contact staan met Lantis, aangifte doen van inbreuken op het EU-recht.

Aangezien een correcte melding onderhevig is aan een aantal regels, lichten we deze hieronder kort toe: 

  • Een klokkenluidersmelding kan worden verstuurd naar KlokkenluideratLantis.be door personen die in contact staan met Lantis in het kader van hun werk-gerelateerde activiteiten. Dit kunnen dus zowel (interne of externe) werknemers van Lantis zijn, als bijvoorbeeld leveranciers die diensten leveren aan Lantis.
  • Via dit meldpunt kunnen enkel inbreuken op het EU-recht worden gemeld. De belangrijkste categorieën die hieronder vallen zijn inbreuken op de gegevensbescherming (GDPR of AVG), (financiële) fraude en inbreuken op de Wet op Overheidsopdrachten.
  • Voor andere inbreuken, zoals bijvoorbeeld een inbreuk op het arbeidsrecht, kan u Lantis contacteren via infoatLantis.be.
  • Klokkenluiders worden beschermd tegen represailles, zoals bijvoorbeeld ontslag of demotie. Deze bescherming geldt echter niet wanneer er bewust een onjuiste melding wordt verstuurd (bijvoorbeeld om iemand onterecht in diskrediet te brengen). In dat geval stelt de melder zich bloot aan sancties.
  • Uw melding wordt in eerste lijn behandeld door twee onafhankelijke medewerkers van Lantis, namelijk Tom Billiau (Manager Interne Audit) en Karlien Tossyn (Juridische Expert).
  • Als Klokkenluider zal u op de hoogte gehouden worden van de status van het dossier. Dit kan enkel gedaan worden indien u een correct emailadres opgeeft. Indien het door u opgegeven emailadres foutief is, kunnen we u niet op de hoogte stellen, en kunnen we u ook niet contacteren indien we bijkomende informatie nodig hebben in het kader van een correct onderzoek. In dat laatste geval is het mogelijk dat er geen onderzoek kan worden verricht (wegens ontbrekende informatie).
  • Uw melding is - voor wat betreft de persoonsgegevens - onderworpen aan onze privacy policy.

Indien u vragen hebt over de procedure, kan u ons steeds contacteren via onderstaande emailadressen:

  • KlokkenluideratLantis.be (beheerd door Tom Billiau en Karlien Tossyn)
  • Tom.BilliauatLantis.be
  • Karlien.TossynatLantis.be

Meer informatie over de Europese richtlijn (2019/1937) inzake Klokkenluiders kan u vinden via onderstaande link:

Beschrijf zo volledig mogelijk - je kan ook bijlagen toevoegen
Voeg een bijlage toe aan je melding. 
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, odf, pdf, doc, docx.