Je hebt het vast al gemerkt, de Antwerpse regio is in volle ontwikkeling. En daar zit Lantis voor iets tussen. Als beheersmaatschappij van de Vlaamse overheid realiseren wij complexe mobiliteits- en leefbaarheidsprojecten die Antwerpen en bij uitbreiding Vlaanderen doen openbloeien. Zo zorgen we voor ademruimte op én naast de weg en geven we ook onze economie meer zuurstof.  

Met voorsprong het grootste en meest ambitieuze project dat we in goede banen leiden is de Oosterweelverbinding. Daarmee stomen we Vlaanderen klaar voor een duurzame toekomst. Niet alleen maken we de Antwerpse regio weer vlotter bereikbaar en veiliger door de Antwerpse Ring rond te maken met nieuwe fiets- en snelwegtunnels. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de Ring meer in harmonie met haar omgeving wordt gebracht. Met de bouw van Park and Rides rondom de stad en de uitrol van het grootste elektrische deelfietsennetwerk van Vlaanderen, maken we het bovendien makkelijker dan ooit om de wagen te laten staan en duurzaam op weg te gaan. 
Onze ambitie? Die hebben we verankerd in onze naam. Lantis staat voor ‘Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken’. Dat is onze belofte aan de Antwerpenaar, de Vlaming, onze vele stakeholders en onze collega’s. Een belofte die we dagelijks willen waarmaken.

Onze visie

Grote, uitdagende infrastructuurprojecten in een stedelijke omgeving realiseren? Dat vraagt om een bijzondere aanpak. Bij Lantis hebben we een manier van werken ontwikkeld die steunt op drie succesfactoren. Samen noemen we deze “de Lantis way”.

We streven naar operationele excellentie. Met de nodige wendbaarheid, deskundigheid en betrouwbaarheid voeren we onze projecten uit. Budget, planning, organisatie en mogelijke risico’s houden we daarbij nauwgezet in het oog. We gaan resultaatsgericht en transparant te werk, met oog voor efficiëntie én kwaliteit.

Alle neuzen in dezelfde richting? Daar gaan we voor! We zetten in op een intensieve samenwerking en actieve dialoog met al onze partners. Samen met onze opdrachtnemers, de bouwsector, overheden, burgers en burgerbewegingen, onderwijsinstellingen en kenniscentra, bedrijven en organisaties met sociaal-economische en ecologische belangen, realiseren we gedragen projecten die onze gemeenschappelijke belangen verbinden. Dankzij (h)echte partnerschappen zorgen we ervoor dat onze projecten, ook tijdens de uitvoering, nog elke dag beter worden. 

Meer weten over hoe we samen met onze partners aan de slag gaan? 

We zetten in op innovatie en transformatie zodat onze projecten in de toekomst niet aan relevantie inboeten en een blijvende positieve impact genereren op de Vlaamse regio. Met nieuwe technieken, technologieën, materialen, samenwerkingsvormen en zelfs contractvormen willen we de standaard zetten voor complexe infrastructuurprojecten. Zo zetten we ook de bouwsector in beweging richting toekomst.