Werken aan een betere toekomst, begint bij zorgzaam omgaan met onze omgeving van vandaag. Daarom houden we tijdens de werken de vinger aan de pols en nemen we maatregelen voor dieren, planten, lucht en (grond)water.

Afvissen Tophatgracht
Afvissen Tophatgracht

Slim omgaan met grondwater

Water is kostbaar, zeker in tijden van steeds grotere droogte. Verstandig omgaan met water is dan ook essentieel om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van ons grondwater een duwtje in de rug te geven. Daarom zitten we regelmatig samen met Stad Antwerpen, de Vlaamse Milieu Maatschappij, het Agentschap Wegen en Verkeer, Water-Link en Aquafin om samen geplande projecten en uitvoeringsvergunningen te bespreken en info en kennis met elkaar te delen. 

Hoe minder kostbare druppels water er verloren gaan, hoe beter. Daarom zoeken we tijdens het overleg ook naar duurzame nieuwe toepassingen voor het bemalingswater. En daarbij is geen idee te gek. Want het water dat we tijdens de werken oppompen kan elders goed van pas komen. Vanuit de stad is er bijvoorbeeld een grote nood aan water. Zo onderzoeken we of water van de Oosterweelwerf niet kan dienen om het stadsgroen te bewateren. Of wat dacht je van Antwerpse veegwagens die met bemalingswater de straten schoonmaken?

Beschermen van dieren en planten

Hoe reageren bloemen, planten en dieren op de werken die we uitvoeren? Dat proberen we te telkens goed te meten. Daarom stellen we voor ingrijpende werkzaamheden samen met onderzoekers een uitgebreid monitoringsplan voor de natuur op. Daarbij brengen we alle lokale dier- en plantensoorten gedetailleerd in kaart - van amfibieĆ«n tot watervogels over beschermde planten tot invasieve exoten. 

Ook tijdens de werken volgen onafhankelijke onderzoekers nauwlettend de situatie op. Ook nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat fauna en flora zo weinig mogelijk impact ondervinden en de nodige rust hebben om te bloeien en groeien. Denk aan het verplanten van beschermde plantensoorten zoals wilde orchideeĆ«n of grote bomen, het verhuizen van dieren zoals padden en het plaatsen van vleermuizenbunkers. 

O Nieuws Oktober trailer Natuur

Goede luchtkwaliteit

Gezonde lucht is onmisbaar voor mens, dier en natuur. Daarom bewaken we mee de luchtkwaliteit voor, tijdens en na de uitvoering van infrastructuurwerken. Om deze te meten, maken we bijvoorbeeld gebruik van het meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dat meet zowel fijnstof als stikstofdioxide, een belangrijke indicator voor het verkeer. Hoe meer stikstofdioxide er in de lucht wordt vastgesteld, hoe meer verkeer. 

Door zelf actief te meten, kunnen we nagaan of we met onze werken de Europese normen voor stikstof niet overschrijden en kunnen we tijdig ingrijpen wanneer nodig. Deze meetpunten meten ook het fijnstof in de omgeving. Op die manier kunnen we het fijnstofgehalte voor en tijdens de werken met elkaar vergelijken. 

Schonere grond

We gaan zorgvuldig en verantwoord om met de grond die we opgraven. Gezondheid, veiligheid en leefbaarheid staan daarbij voorop. Treffen we binnen het projectgebied verontreinigingen aan, dan brengen we deze in kaart en gaan we hiermee om zoals de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Vlaams Reglement inzake bodemsanering (VLAREBO) voorschrijft. Zo laten we een betere en gezondere bodem achter.