Onze werven liggen letterlijk dan wel figuurlijk in de achtertuin van heel wat Antwerpenaren en Vlamingen. Dat brengt best wel wat uitdagingen met zich mee. Daarom doen we er alles aan opdat het in en rond Antwerpen ook tijdens de werken zo aangenaam mogelijk leven, wonen en werken is. Zowel op als naast de werf staan mensen en hun omgeving dus voorop. Niet alleen houden we die leefomgeving - gaande van de lucht over de bodem tot geluid en trillingen - continu in de gaten zodat we onze impact aanvaardbaar houden. Als goede werfbuur wil Lantis ook bouwen aan verbinding met de buurten rond de werf. Dat betekent: geen opgetrokken muren tussen de werf en wie er rond woont, maar een open deur en een uitnodiging om elkaar rond de werf te ontmoeten. 

Inspirerende voorbeelden 

Hoe brengen we dat in de praktijk? Om te beginnen stuurden we de Design Sciences Hub van de Universiteit Antwerpen op pad. Zij gingen in binnen- en buitenland op zoek naar inspirerende voorbeelden en kwamen terug met kleine en grote projecten die erin geslaagd zijn om win-wins te creëren voor bewoners in de buurt van een werf. Denk: een stukje van de werf dat tijdelijk als speelzone wordt ingericht of een kunstproject dat de band met de werf versterkt. Met die inzichten willen we nu verder aan de slag. Zodat we ook tijdens de werken al een toegevoegde waarde kunnen bieden aan wijken en buurten.

De handen in elkaar slaan 

Als bouwheer kan Lantis dat natuurlijk niet alleen. Daarom gaan we in gesprek met verschillende partners zoals de stad, haar districten en buurtcomités. Zij zijn onze vinger aan de pols om mee initiatieven en noden binnen wijken te spotten. De ideeën die zo ontstaan realiseren we graag mee door de nodige ruimte, praktische afstemming met de werf of financiering te voorzien.