Lantis is een naamloze vennootschap van publiek recht die werd opgericht door de Vlaamse overheid en die enerzijds gefinancierd wordt door belastinggeld, anderzijds door eigen inkomsten. Dit geeft ons de nodige flexibiliteit, mensen en middelen om complexe projecten te realiseren.

Als overheidsbedrijf leven we de rechtsregels zorgvuldig na en hebben we een voorbeeldfunctie te vervullen. Datzelfde engagement verwachten we van al wie met ons samenwerkt. 

We zijn transparant, voorspelbaar en aanspreekbaar en geven inzicht in de keuzes die we maken. Daarbij leggen we graag verantwoording af aan de burger over de progressie die wij maken. Zo zetelen in onze Raad van Bestuur onafhankelijke bestuurders en regeringscommissarissen. Ook geven wij rekenschap aan de Vlaamse regering en de bevoegde ministers. Daarenboven worden wij gecontroleerd door bevoegde instanties zoals het Rekenhof en geven we tweemaal per jaar een stand van zaken in het voortgangsrapport voor de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlement. 

Lees hier onze laatste jaarverslagen