Veruit het grootste, meest ambitieuze project dat Lantis in goede banen leidt, is de Oosterweelverbinding, ook wel bekend als ‘de werf van de eeuw’. In realiteit gaat het om honderden werven waar op zijn hoogtepunt 3000 à 4000 knappe koppen en straffe handen bij betrokken zullen zijn. Omwille van zijn schaal, groot aantal stakeholders en vele kennisdomeinen is het een uniek project, niet alleen in Vlaanderen, maar zelfs binnen Europa. Het is een echt huzarenstukje. Alle denkbare technologische en bouwtechnische innovaties worden ingezet om een vlottere, veiligere, groenere en gezondere Antwerpse regio te creëren. 

Maar waar gaat de Oosterweelverbinding ook alweer over?

De Ring wordt rond

Met enkele belangrijke ingrepen maken we de Ring rond. Er komt een nieuwe snelwegtunnel onder de Schelde. Deze verbindt Linkeroever en Rechteroever aan de noordkant van de stad, niet ver van het kerkje van Oosterweel in het zuiden van de haven. Zo ontstaat er rond Antwerpen een extra mogelijkheid om de Schelde te kruisen, naast de Kennedy- en de Liefkenshoektunnel. Via het nieuwe Oosterweelknooppunt aan het Noordkasteel en de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal, sluit de nieuwe Scheldetunnel aan op de Ring en rij je vlot richting Nederland of het zuiden van de stad.

Een heel andere Ring 

We brengen de Ring meer in harmonie met haar omgeving. Dit doen we met nieuwe tunnels onder de Schelde, het Amerikadok en het Albertkanaal, maar ook door delen van de Ring te overkappen of te verdiepen. Het wegverkeer rijdt zo onder de grond waardoor er veel extra ruimte ontstaat voor parken, (speel)pleinen, fietspaden, .... Waar er vandaag nog geen overkappingen gepland zijn, leggen we groene bermen aan die het geluid verminderen en de Ring uit het zicht houden.

Parken op en langs de Ring

Bij het ontwerpen is goed nagedacht over de omgeving: hoe maken we meer ruimte vrij, zodat het voor buurtbewoners en passanten aangenamer wordt? Waar de Ring overkapt wordt, ontstaat een zee van ruimte om te wandelen, te spelen, te fietsen en te sporten. ’t Stad en de Antwerpenaar gaan er zo flink op vooruit.

Minder auto’s, meer duurzaam vervoer 

Oosterweel is er niet alleen voor de automobilist. We zorgen er eveneens voor dat het makkelijker wordt om de wagen te laten staan om met de (deel)fiets, trein, tram of bus te gaan. Dat doen we onder meer met de aanleg van maar liefst 35 kilometer nieuwe fietspaden, fietsbruggen en fietstunnels en betere aansluitingen op het openbaar vervoer. Kiezen voor een veilig, gezond, duurzaam én sneller alternatief dan de wagen wordt zo een fluitje van een cent.