Lantis wil een faire, professionele opdrachtgever zijn die proactief, pragmatisch en oplossingsgericht samenwerkt met haar opdrachtnemers. Dat begint bij goed contractmanagement. Zien we dat klassieke bouwcontracten te kort schieten om op een evenwichtige wijze met de complexiteit van grootse infrastructuurwerken om te gaan, dan zoeken we naar innovatieve oplossingen. Zo pionieren we bij de Oosterweelverbinding met een vernieuwende contractvorm: NEC4 (New Engineering Contract, editie 4). Een primeur in België!

Gedeelde verantwoordelijkheid

Waarom NEC4? Omdat het een flexibele, evenwichtige contractvorm is die beter inspeelt op de veranderende omstandigheden en aanstuurt op gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking. Bouwheer en aannemer staan in nauw overleg tijdens de werken, waardoor ze niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Verzandt een klassiek bouwcontract al snel in juridisch en financieel getouwtrek waar niemand baat bij heeft, dan heeft NEC4 een aantal ingebouwde mechanismen om samen succesvol de eindmeet te halen.

“Dit is een echt operationeel contract. Transparantie en vertrouwen staan centraal, wat voor beide partijen de beste garantie is voor het welslagen van zo een complex project. Door deze manier van werken kunnen we samen de kostprijs van het project optimaliseren. Ik heb er alle vertrouwen in.” 
 

Stijn Lemmens, contractmanager, Rinkoniên

De voordelen van NEC4

  1. Een systeem van vroege waarschuwing maakt dat problemen meteen op de radar verschijnen en tijdig aangepakt kunnen worden. Als opdrachtgever zijn wij verplicht om in een vroeg stadium te melden of juridische, politieke of maatschappelijke acties de voortgang kunnen verstoren. De aannemer moet dan weer op tijd technische problemen signaleren.
  2. Scenario’s garanderen de voortgang van het project. Ze koppelen aan een gebeurtenis automatisch een bepaald gevolg. De boel stilleggen is dan geen aantrekkelijke optie meer. 
  3. Het principe van gedeelde kosten, gedeelde winsten maakt dat alle partijen er belang bij hebben dat de werken zo optimaal mogelijk verlopen. Blijken de kosten hoger te liggen dan het afgesproken richtbedrag, dan verdelen opdrachtgever en opdrachtnemer het verlies. Liggen de kosten lager, dan delen ze de winst. Natuurlijk zijn er marges vastgelegd waarbinnen dat mogelijk is, maar samen onder het vooropgestelde budget blijven is voor beide partijen het doel.
  4. De opdrachtgever behoudt ook op elk moment een duidelijk overzicht van de uitgaven omdat de reële kosten in rekening worden gebracht tijdens de werkzaamheden.

Vertrouwen voorop

NEC4 vereist een behoorlijke dosis wederzijds vertrouwen. De opdrachtnemer heeft meer ruimte om zijn deel van de deal na te komen. Tegelijkertijd zijn er zeer gedetailleerde en rigide werkmethodes opgezet. Die bevatten ook een leidraad om problemen op te lossen, wat de nodige rust brengt in een complex geheel. Het nut van een flexibele contractvorm als NEC4 werd al ruimschoots bewezen in grote projecten zoals de Kanaaltunnel tussen Calais en Dover en de bouw van de luchthavens van Heathrow en Hong Kong. Nu gebruikt Lantis deze contractvorm voor het eerst in België voor de werken aan de Oosterweelverbinding.

Wat denken de aannemers van NEC4?

“Ik heb al veel contracten gezien met pagina’s vol holle frasen over samenwerking. Hier is het anders. Het contract dwingt beide partijen letterlijk tot samenwerking. Als er wijzigingen optreden, zijn er mechanismen voorzien om daar op een correcte manier mee om te gaan en om beide partijen te dwingen voort te werken.”

Lode Franken, voorzitter directiecomité THV ROCO