Lantis gaat aan de slag met heel wat overheidsmiddelen. Die willen we ook maatschappelijk laten renderen. Een project zoals de Oosterweelverbinding - waar op kruissnelheid 2000 à 2500 mensen op actief zullen zijn - creëert niet alleen vele jaren werkgelegenheid, maar kan jongeren en werkzoekenden ook een leerplek en springplank bieden naar een duurzame job in de bouw. Daarom zetten we samen met de aannemers onze schouders onder initiatieven zoals ‘Jobs in de Grote verbinding’, een partnerschap met Stad Antwerpen, VDAB, Talentenwerf, Constructiv en een breed netwerk van scholen en organisaties. 

Talentenwerf: voorbeeld op het terrein

De Oosterweelwerf op Linkeroever werkt samen met Talentenwerf, een organisatie die werd opgericht om het tekort aan technisch geschoolde profielen binnen de bouwsector weg te werken. Samen met Talentenwerf maken de aannemers en onderaannemers van Lantis de toekomstige generatie warm voor de bouw via werfbezoeken, stages, groepsopleidingen en duaal leren. Zo creëren we niet alleen kansen voor werkzoekenden en mensen die zich willen heroriënteren maar ook voor studenten. Tal van mensen die anders op eigen kracht moeilijk de weg zouden gevonden hebben naar een job in de bouw, konden na zo’n stage al aan de slag bij één van de bouwbedrijven.

“Dankzij mijn stage op de Oosterweelwerf was het ijs gebroken. Daarna kon ik meteen vast aan de slag.” 

Mustafa, adjunct-werfleider bij bouwbedrijf Van Laere
Talentenwerf opleiding
Talentenwerf opleiding

Jobs in de grote verbinding: inspireren van leerlingen

Talentenwerf en Lantis maken deel uit van een groter partnerschap, ‘Jobs in De Grote Verbinding’, dat eveneens een heel netwerk van scholen rond zich verzamelt. Ook jongeren verwelkomen we zo op onze werven. We laten hen zien dat een STEM-richting (Science, Technology, Engineering en Mathematics) je de kans biedt om later mee te bouwen aan de stad van morgen en maken hen warm voor technologie. Ook op die manier werken we aan een grote talentenvijver voor de bouwsector.

Gesubsidieerde tewerkstelling

Lantis, de aannemers en de stad Antwerpen werken ook aan verschillende proefprojecten om mensen die minder makkelijk hun draai vinden binnen de reguliere arbeidsmarkt in te zetten op de Oosterweelwerven via gesubsidieerde tewerkstelling. Langdurig werklozen kunnen zo bijvoorbeeld werkervaring opdoen en tegelijkertijd de aannemer bij een aantal taken ondersteunen zoals de schoonmaak van werfketen, voertuigen en werfwegen, het recupereren van bouwmaterialen of het groenonderhoud. Tijdrovende, maar essentiële taken die bijdragen tot de veiligheid en netheid van de werf en de omgeving. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor de nodige subsidies om zo sociale inclusie te bevorderen. 

Lees het verhaal van Mustafa, adjunct-werfleider bij bouwbedrijf Van Laere, in #Ditisoosterweel