Als bouwheer van onder andere de grootste werf van Europa hebben we een enorme maatschappelijke impact. Die kans grijpen we aan om een kracht voor positieve verandering te zijn. Op het einde van de rit, willen we niet alleen de mobiliteit hertekenen, maar ook de bouwsector transformeren, het pad effenen naar goede huisvestiging en een eerlijk loon voor wie op de werf werkt garanderen. Kortom: ├ęcht bouwen aan de samenleving van morgen.

1.    Bouwen op mensenmaat

Mensen staan voorop bij alles wat we doen. Zo zien we er mee op toe dat wie op de werf werkt in gezonde en veilige omstandigheden kan werken en daarvoor een eerlijk loon krijgt. Onze eigen medewerkers bieden we een uitdagende job met veel kansen om zich te ontplooien. En als werfbuur hebben we aandacht voor wie rond de werf woont of werkt.

2.    Bouwen met respect voor het milieu

Onze projecten zijn de bouwstenen voor een groenere en gezondere toekomst. Ze vormen mee een antwoord op belangrijke ecologische vraagstukken zoals onder meer ontharding, beplanting in en rond de stad, bodemsanering, luchtkwaliteit en herwaardering van groengebieden. Daarbij proberen we zo circulair mogelijk te bouwen met duurzame materialen en zo weinig mogelijk emissies en energieverbruik. En ook de impact van onze werken op de natuur houden we nauwgezet in het oog door zoveel mogelijk factoren te meten. Want meten is niet alleen weten, het helpt ons ook om tijdig en gepast in te grijpen indien werkzaamheden het milieu dreigen te verstoren. 

3.    Bouwen aan een gezonde economie

We realiseren duurzame, functionele en betaalbare verbindingen voor alle soorten weggebruikers. Dat moet Vlaanderen meer zuurstof geven om economische groei te realiseren. Tegelijk willen we ook een gangmaker zijn voor de lokale werkgelegenheid door bij te dragen aan een gezond ondernemersklimaat waar zekerheid en vertrouwen heerst en er tegelijk ruimte is voor experiment en innovatie. We stomen de bouwsector klaar voor de toekomst door nieuwe digitale innovaties in te zetten en de nieuwe generatie warm te maken voor een job in de bouw.