Alleen door samen te werken, kunnen we langdurige projecten zoals de Oosterweelwerf realiseren. Daarom stappen we bij Lantis af van het klassieke wij-zij-denken en willen we met alle partners oplossingsgericht samenwerken. Een filosofie die centraal staat in ons dagelijks denken en doen. 

“Dankzij het #samenwerkingsverband is het niet meer “mijn” en “zijn”, maar «wat is het beste voor het project”  
 

Han, Ontwerpmanager, Lantis
Start van Samenwijrken

Samen‘wij’rken met de aannemer 

We slopen de traditionele muren tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en stellen samen het slagen van het project voorop. Daarom geven we bijzondere aandacht aan evenwichtige, faire contracten die een gedeelde verantwoordelijkheid vooropstellen en stimuleren tot samenwerking. Het resultaat? Dat we als één team aan hetzelfde zeel trekken. Door regelmatig letterlijk onder één dak te werken kunnen we bovendien als echte samen‘wij’rkers de handen in elkaar slaan.