Het grootste mobiliteitsproject van Europa, dat  bouw je niet alleen. Daarvoor hebben we vele handen nodig, ook uit het buitenland. Wanneer de werken op volle snelheid draaien, verwachten we dat er meer dan 2500 arbeiders uit het buitenland aan de slag zijn.  En mensen die dag in dag uit keihard werken, hebben recht op een goede verblijfplaats. Dat is een plek waar je na je werk tot rust kan komen, eten, slapen of douchen. Daarom is het belangrijk dat de verblijfplaats voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Zo’n plek draagt immers bij tot je welzijn.

Wat doet Lantis?

Lantis hecht veel belang aan het welzijn van de mensen die elke dag op de werf aan de slag zijn. Maar als bouwheer kunnen we de arbeiders niet zelf huisvesten. Die verplichting zit bij de aannemers die de werken gaan uitvoeren. Zij moeten ervoor zorgen dat de arbeiders onderdak hebben wanneer de afstand om dagelijks heen en weer te rijden te groot is. Lokale en regionale overheden zijn dan weer verantwoordelijk voor het opstellen van regels die een kwalitatief huisvestingsaanbod mogelijk maken en voor het toezicht op de naleving ervan.

Vandaag is het kwalitatief aanbod om deze mensen zo veel mogelijk collectief te huisvesten dichtbij de werf te klein.  Bovendien is er geen duidelijke regelgeving. Daardoor worden zogenaamde arbeidsmigranten makkelijk het slachtoffer van sociale wantoestanden of nemen ze massaal de woningenmarkt in ten koste van gezinnen. Om dat te vermijden gaat Lantis het gesprek aan met de overheid, experten uit het buitenland en met woning- en logiesaanbieders om een aanpak uit te werken.

Dronebeeld Sint-Anna-Flywel-13-04-2024
Dronebeeld Sint-Anna-Flywel-13-04-2024

Wat doet de overheid?

De overheid werkt aan nieuwe, duidelijke regels voor huisvesting van arbeidsmigranten.
Lokale en regionale handhavers, ook wel ‘inspectiediensten’ genoemd, staan in voor de controle van de verblijfplaatsen. 

Stad Antwerpen gaat mee op zoek naar een geschikt aanbod van verblijfplaatsen in de stad en helpt mee in de realisatie daarvan. 

Wat doet de aannemer?

Verschillende aannemersgroepen staan in voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Zij zullen erop toezien dat de verschillende aannemers en onderaannemers  hun mensen onderbrengen op plekken die voldoen aan de regels en tegelijkertijd betaalbaar zijn. Bovendien moeten de plekken makkelijk bereikbaar zijn vanop de werf.  

Hoever staan we?

Momenteel zitten we volop in overleg met de verschillende partijen en inventariseren we de verschillende mogelijkheden. Zo maken we onder andere afspraken met de hotelsector om tegemoet te komen aan de vragen van aannemers op de korte termijn. Op langere termijn wordt er gekeken of het mogelijk is om nieuwe gebouwen te bouwen of bestaande gebouwen om te vormen tot tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

De overheid vaardigt van haar kant binnenkort nieuwe regelgeving uit op vlak van woningkwaliteit en omgevingsrecht.