Als partner binnen het Toekomstverbond draagt Lantis zijn steentje bij voor ons milieu. Zo bieden we een antwoord op een aantal belangrijke milieuvraagstukken zoals onder meer ontharding en beplanting in en rond de stad, bodemsaneringen, luchtkwaliteit en het aaneensluiten van groengebieden. 

Met het Oosterweelproject sturen we weldra een deel van het Antwerpse Ringverkeer deels onder de grond, daarmee komt er op de overkapping plaats vrij voor extra groen. Lantis realiseert maar liefst 5 van de 7 toekomstige Ringparken in de Koekenstad. Op Linkeroever herwaarderen we dan weer de bestaande natuurgebieden door ze met elkaar te verbinden met ecoducten waardoor dieren zich vrijer kunnen verplaatsen Ook dragen we bij aan een gezondere luchtkwaliteit voor mens, plant en dier door met de Oosterweelverbinding enerzijds auto’s door tunnels te sturen en anderzijds met goede fietsinfrastructuur en Park and Rides in te zetten op minder auto’s op de weg.