In onze projecten onderzoeken wij telkens opnieuw welk ontwerp of welke uitvoeringsmethode tot het best haalbare resultaat leidt met aandacht voor energieverbruik, emissies en gebruik van materialen en grondstoffen. We willen de druk op natuurlijke hulpbronnen verminderen door bijvoorbeeld zelf wind- en zonne-energie te produceren. Daarnaast zetten we in op preventie, hergebruik en recyclage om afval te verminderen. 

Door inspanningen te leveren om CO2, fijnstof en andere uitstoot terug te dringen proberen wij de negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken. Ook binnen onze eigen organisatie willen we nog meer de dialoog aangaan met onze leveranciers om bewuste en maatschappelijk verantwoorde keuzes te kunnen maken.