Als bouwheer van de Oosterweelverbinding zijn wij verantwoordelijk voor het meest unieke mobiliteits- en infrastructuurproject binnen België en ver daarbuiten. Lantis zal de mobiliteit in en rond Antwerpen verbeteren en leefbaarheidsprojecten realiseren die een positieve impact hebben op de huidige én de toekomstige generaties.

Als Baanbrekende Werkgever doen wij er alles aan om onze medewerkers te begeleiden en verder te ontwikkelen. We bieden hen de mogelijkheid om hun carrière in alle opzichten op een duurzame wijze uit te bouwen.

Voor de afdeling Omgeving zijn we op zoek naar een Omgevingsmanager om mee te bouwen aan deze grote uitdaging.

Wat houdt de functie in?

Als omgevingsmanager help je de uitvoering van het project te faciliteren door verbinding te realiseren met de omgeving. Je zorgt ervoor dat de maatschappelijke, fysieke en bestuurlijke randvoorwaarden zijn ingevuld zodat uitvoering voor jouw collega’s van operations mogelijk is. Dit doe je door alle noden van mobiliteit, vergunningen en communicatie via een 360 graden overzicht te bewaken.

Daarnaast zie je in de uitvoering van het Oosterweelproject een deeltjesversneller die kansen in de omgeving kan creëren en streef je ernaar om die zo optimaal als mogelijk te benutten.

Je bent binnen jouw projectteam verantwoordelijk voor het uitbouwen en onderhouden van vertrouwens - en samenwerkingsrelaties met allerhande stakeholders. Je zet een lange termijn samenwerking op waarbij zowel tegemoetgekomen wordt aan de belangen van de omgeving als die van het project.

 • Bewaren van het overzicht van de eisen die door de stakeholders ten aanzien van het project/ontwerp worden gesteld.
 • Overleggen met de collega’s van het IPM-team (Integraal Projectmanagement) over mogelijke consequenties voor de omgeving, en waar nodig naar een oplossing toewerken die de omgeving tegemoet komt en de uitvoering van het project niet vertraagt.
 • Proactief signaleren van mogelijke knelpunten tussen omgeving en project, en waar nodig overleggen met de omgeving in afstemming/samen met projectmedewerkers.
 • Blik houden op de ruime omgeving rond het project en detecteren van kansen of mogelijkheden die ertoe bijdragen dat de omgeving al tijdens de uitvoering de nodige vruchten van het project en de stedelijke transformatie kan plukken.

Je sluit overeenkomsten af met de stakeholders en waakt over de opvolging van de gemaakte afspraken om zo bij te dragen tot de tevredenheid van de stakeholders.

 • Toezien op de naleving van met de omgeving gemaakte afspraken.

Je zorgt, samen met de omgevingsmanager van de aannemer, voor een professionele opvolging en afhandeling van vragen en klachten. Daarnaast deel je de relevante info met het projectteam om de nodige verzachtende maatregelen te kunnen nemen en steeds een klantgerichte service aan te kunnen bieden.

 • Monitoren van de schade-opvolgen en -afhandeling van Lantis en de opdrachtnemer.
 • Trekken van lessen zodat proactief schade en/of klachten vermeden kunnen worden, zowel intern als naar de opdrachtnemer toe.

Je staat in voor het naar buiten brengen van een samenhangend beeld van de organisatie. Je kent de strategie van Lantis en de doelgroep waarnaar men zich wilt richten. Je past deze toe op het deelproject en vanuit de dagelijkse voeling met de praktijk om zo het maatschappelijk draagvlak te versterken.

Je draagt bij aan de rapportage van de voortgang van het project, het tijdig signaleren van (potentiële) problemen en het proactief voorstellen van oplossingen. Je voorziet de directie en de raad van bestuur van voldoende informatie om beslissingen te nemen.

Je volgt het vergunningsproces mee op en de voorwaarden opgelegd in project-MER of vergunning, zoals o.m. de monitoring (van geluid, licht, trillingen, grondwaterstand, ecologische aspecten,... ) in samenwerking met Lantis zodat het project voldoet aan de wettelijke vereisten.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met omgevingsmanagement, of ervaring in één van de deelgebieden van omgevingsmanagement (infrastructuur, milieu, mobiliteit, stakeholdermanagement, ruimtelijke ordering,…)
 • Je hebt minstens een bachelor diploma behaald.
 • Je hoeft geen technische opleiding of achtergrond te hebben, maar kan wel technische informatie makkelijk vatten en waar nodig vertalen naar interne en externe stakeholders.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden. Je bent een bruggenbouwer die gemakkelijk mensen samenbrengt, kan overtuigen en draagvlak kan creëren.
 • Je kan strategisch meedenken en weet deze competentie feilloos te combineren met een pragmatische aanpak. Je gaat steevast oplossingsgericht te werk.
 • Je kan snel, zelfstandig en proactief informatie verbinden en verwerken en past je makkelijk aan verschillende situaties aan.
 • Je persoonlijkheid sluit aan bij de waarden van Lantis: Deskundig, Accountable, Gepassioneerd, Samen, Integer en Duurzaam.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een innovatieve organisatie waar je vanop de eerste lijn meewerkt aan unieke mobiliteits- en infrastructuurprojecten.
 • Een boeiende, uitdagende en gevarieerde functie in een dynamisch team met veel autonomie.
 • Een aantrekkelijk salarispakket met o.a. hospitalisatie- en groepsverzekering, een mooi aantal vakantiedagen, maaltijdcheques en een innovatief mobiliteitsaanbod op jouw maat.
 • Een flexibele werkomgeving met veel autonomie in een jonge en dynamische organisatie.
 • Een nieuwe, moderne kantooromgeving in The Beacon, de innovatiehub in hartje Antwerpen.