Als bouwheer van de Oosterweelverbinding zijn wij verantwoordelijk voor het meest unieke infrastructuurproject binnen België en ver daarbuiten. Lantis zal de mobiliteit in en rond Antwerpen verbeteren en leefbaarheidsprojecten realiseren die een positieve impact hebben op de huidige én de toekomstige generaties.

Als Baanbrekende Werkgever doen wij er alles aan om onze medewerkers te begeleiden en verder te ontwikkelen. We bieden hen de mogelijkheid om hun carrière in alle opzichten op een duurzame wijze uit te bouwen.

Voor onze kwaliteitskamer zijn we op zoek naar een Systems Engineer.

Wat houdt de functie in?

Vanuit de Kwaliteitskamer ondersteunt de SE-er de Systeem Beheerders (SB-ers) en/of de Technisch Managers (TM’s) van het megaproject Oosterweelverbinding bij de concrete toepassing van Systems Engineering. Dit wil zeggen dat dit team het overzicht behoudt op de verschillende disciplines.

De SE-er voert onder andere de volgende Taken uit:

 • Verwerken van binnenkomende informatie in Relatics van OG (afleveringen, project communicatie) en het borgen dat de status van elementen (werkpakketten, objecten en eisen) accuraat is inclusief het bijhouden van KPI’s.
 • Ingangscontrole van plan van aanpak ON inclusief V&V plan. Dit omvat de beoordeling of dit plan voldoet aan de minimale kwaliteit i.e.: decompositie in lijn met OTL, valide verificatieplan per eis en gepland bewijsdocument, document planning in tijd.
 • Ingangscontrole werkpakket opleveringen. Resultaten van werkpakketten beoordelen op minimale kwaliteit i.e.: controleren van V&V rapport met koppelingen naar bewijsdocumenten en controleren uitgaande eisen van de decompositie.
 • Organisatie van de kwaliteitscontrole, reviews en vrijgaven van EWP’s organiseren i.s.m. SB-er/TM en toetscoördinator.
 • Behandelen van wijzigingen (afstemmen aangepaste eisen, registreren van voorstellen tot afwijking/issues) gedurende de uitvoering van EWP’s. Indien nodig het VTW-proces starten en begeleiden.
 • Bijdragen aan structurele procesverbeteringen t.a.v. bovengenoemde taken.

Vaardigheden

 • Affiniteit met systeemdenken:
  De SE-er dient over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kunnen stappen, zich te kunnen verdiepen in andere vakgebieden, en de samenhang in beeld te kunnen brengen.
 • Vasthoudend en actief:
  De SE-er is een doener die het werk in samenspraak met het projectteam en het management op pakt. De SE-er is in staat zijn visie helder te kunnen overbrengen en zich te kunnen inleven in de behoefte van de Technisch Manager en het Projectteam. Daarnaast is de SE-er ook voldoende weerbaar en vasthoudend om het team aan de processtructuren te houden.
 • Configuratie management:
  De SE-er heeft ervaring met het gebruik van Relatics bij het beheren van de configuratie van systemen. De SE-er snapt de voordelen van het gebruik van de configuratiedatabase en kan deze ook goed uitleggen aan collega’s om te voorkomen dat zij vervallen in Excel management.
 • Requirements management:
  De SE-er dient eisen te kunnen schrijven en de kwaliteit daarvan te kunnen beoordelen.
 • Verificatie management:
  De SE-er heeft ervaring met het opstellen van verificatieplannen en -rapporten en kan als zodanig goed beoordelen of de aantoonbaarheid van de eisen geborgd is.

Wat verwachten we van jou?

 • Master diploma in een algemeen technische richting
 • Vloeiende beheersing van de Nederlandse taal
 • 1 – 10 jaar ervaring met de toepassing van SE of procesbeheer
 • Ervaring in Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) projecten is een plus
 • Je persoonlijkheid sluit aan bij de waarden van LANTIS: Deskundig, Accountable, Gepassioneerd, Samen, Integer en Duurzaam.

Systems Engineering?

Systems Engineering is een methodiek met een interdisciplinaire aanpak, inclusief de bijbehorende middelen om projecten (systemen) succesvol te realiseren. Systems Engineering concentreert zich op het definiëren van de klantbehoefte en de functionaliteit van een systeem vanaf het begin van de projectcyclus.

Systems Engineering resulteert in afgestemde klanteisen, ontwerpkeuzes en resulterende systeemeisen. Gedurende de projectcyclus vindt verificatie & validatie van het systeem plaats: van nazicht in de ontwerpfasen tot toezicht en testen in de realisatiefase. Systems Engineering neemt zowel de bedrijfsbehoefte als de technische vereisten van alle betrokken stakeholders in beschouwing om te komen tot een product dat voldoet aan de gedefinieerde klantbehoefte.

Tijdens de uitvoering ten slotte worden testen, keuringen en opleveringen uitgevoerd. Consequent moeten ook de raakvlakken tussen de verschillende objecten en (deel)projecten afgetoetst worden. Ten slotte komt het tot overdracht naar de beheerders en het aftoetsen van het opgeleverde resultaat tegenover de oorspronkelijk gedefinieerde klanteisen sluit het proces.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een innovatieve organisatie waar je vanop de eerste lijn meewerkt aan unieke maatschappelijke en ruimtelijke infrastructuurprojecten.
 • Een aantrekkelijk salarispakket met o.a. hospitalisatie- en groepsverzekering, een mooi aantal vakantiedagen, maaltijdcheques en innovatieve mobiliteitsoplossingen op jouw maat.
 • Een flexibele werkomgeving met veel autonomie in een jonge en dynamische organisatie.
 • Een moderne kantooromgeving in The Beacon, de innovatiehub in hartje Antwerpen.