Als bouwheer van de Oosterweelverbinding zijn wij verantwoordelijk voor het meest unieke infrastructuurproject binnen België en ver daarbuiten. Lantis zal de mobiliteit in en rond Antwerpen verbeteren en leefbaarheidsprojecten realiseren die een positieve impact hebben op de huidige én de toekomstige generaties.

Als Baanbrekende Werkgever doen wij er alles aan om onze medewerkers te begeleiden en verder te ontwikkelen. We bieden hen de mogelijkheid om hun carrière in alle opzichten op een duurzame wijze uit te bouwen.

Voor één van onze deelprojecten zijn we op zoek naar een Technisch Manager die belang hecht aan samenwerking en de integraliteit van het project.

Het ontwerp hebben we toevertrouwd aan ons aannemersconsortium. Als Technisch Manager bij Lantis interpreteer je het ontwerp technisch en ga je na wat de scope is. Je bekijkt ook of er risico’s verbonden zijn aan het ontwerp. Op basis van jouw inzichten en deze van het team, formuleer je heldere adviezen richting het IPM (Integraal Projectmanagement)-team.

Je bent daarnaast verantwoordelijk voor alle technische aspecten tijdens de uitvoering van het (deel)project. Je zorgt er op die manier voor dat Lantis en haar opdrachtnemers die technische aspecten op een kwaliteitsvolle en integrale manier aanpakken.

Wat houdt de functie in?

 • Je coördineert, volgt en valideert ontwerptechnische zaken (en raakvlakken). Op die manier realiseer je het gewenste technisch resultaat binnen de vooropgestelde kaders qua timing, budget, kwaliteit en veiligheid.
 • Je zorgt ervoor dat klanteisen correct vertaald worden in het bestek en ontwerp en stemt hierover af met de omgevingsmanager. Je draagt op die manier bij tot de tevredenheid van de stakeholders.
 • Je geeft advies omtrent de kostprijs van een specifiek ontwerp en durft te challengen wanneer je van mening bent dat er betere alternatieven zijn.
 • Je formuleert voorstellen en adviezen over technische oplossingen tav. het IPM-team wanneer zich risico's of wijzigingen (in de uitvoering) voordoen. Je maakt hierover eveneens nota’s op zodat er gefundeerde besluiten kunnen worden genomen.
 • Je overweegt telkens welke acties Lantis als bouwheer dient te nemen en welke acties aangestuurd moeten worden door de opdrachtnemer. Afhankelijk van deze beslissing neem je de nodige vervolgstappen.
 • Je zorgt voor de nodige afstemmingen met interne experten van onze “Kwaliteitskamer” en reikt eveneens uit naar de projectonderdelen met wie je raakvlakken hebt.
 • Je rapporteert over de voortgang van het project, signaleert tijdig (potentiële) problemen en stelt proactief oplossingen voor, teneinde de beslissingsorganen binnen Lantis (Project Board, Program Board, …) van relevante informatie te voorzien om correcte beslissingen te nemen.
 • Je neemt actief deel aan overlegmomenten tussen de Technisch Managers waarbij kennis gedeeld wordt op vlak van techniek. Je garandeert zo een uniforme aanpak en bewaakt de integraliteit binnen het programma.
 • Je bent een coach voor het technisch team. Je stuurt ze aan en stimuleert hun ontwikkeling. De competenties, vaardigheden en knowhow binnen het team worden zo optimaal benut wat resulteert in een goed functionerend team.
 • Je blijft continu op de hoogte houden van de evoluties binnen het vakgebied. Zo oefen je je taken uit gebaseerd op geactualiseerde kennis.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je beschikt bij voorkeur over een Masterdiploma Industriële Wetenschappen of bent gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens 10 jaar relevante ervaring met ontwerp en uitvoering van grond-, weg- waterbouw of infrastructuurprojecten.
 • Je bent een bruggenbouwer die belang hecht aan doorgedreven afstemming met diverse stakeholders. Samen het project realiseren, primeert voor jou.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het onderbouwen van beslissingen aan de hand van bijvoorbeeld nota’s.
 • Je bent een goede onderhandelaar die weet waar je naartoe wil zonder de belangen van anderen daarbij aan de kant te schuiven.
 • Je bent analytisch sterk en durft kritische vragen te stellen. Anderen op een constructieve wijze challengen zit in jouw bloed.
 • Je hebt voldoende technische bagage, zonder je echter te veel in details te verliezen. Je benadert zaken steeds op een integrale wijze, wat betekent dat je steeds een paar stappen verder denkt.
 • Je bent voldoende flexibel van geest en houd je niet per se vast aan jouw mening. Daarnaast krijg je energie van extra zaken die op jouw bord komen; je laat je met andere woorden niet afschrikken door veranderingen.
 • Je persoonlijkheid sluit aan bij de waarden van LANTIS: Deskundig, Accountable, Gepassioneerd, Samen, Integer en Duurzaam.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een innovatieve organisatie waar je vanop de eerste lijn meewerkt aan unieke maatschappelijke en ruimtelijke infrastructuurprojecten.
 • Een organisatie die je ondersteunt om je verder te ontwikkelen.
 • Een aantrekkelijk salarispakket met o.a. hospitalisatie- en groepsverzekering, een mooi aantal vakantiedagen, maaltijdcheques en innovatieve mobiliteitsoplossingen op jouw maat.
 • Een flexibele werkomgeving met veel autonomie in een jonge en dynamische organisatie.
 • Een moderne kantooromgeving in The Beacon, de innovatiehub in hartje Antwerpen.