Antwerpenaar wil dat Oosterweelverbinding er komt én snel

19/03/2022

Antwerpenaar wil dat Oosterweelverbinding er komt én snel

Een bevraging door onderzoeksbureau iVOX bij 500 burgers uit de stad Antwerpen, de aangrenzende gemeenten en de gemeenten Zwijndrecht en Beveren, toont een sterke steun voor het Oosterweelproject aan. Maar liefst 79% van de respondenten zegt voorstander te zijn van de Oosterweelverbinding. Ook opvallend: driekwart van de bevraagde burgers erkent de troeven op het vlak van mobiliteit én leefbaarheid. De realisatie van de ‘modal shift’ (het gebruiken van een ander vervoersmiddel dan de auto zoals de fiets of het openbaar vervoer) wordt bevestigd als belangrijk aandachtspunt en een snelle uitvoering van het project is volgens de bevraging een prioriteit.

"Oosterweel is een project dat leeft, beweegt en beroert. We steken niet onder stoelen of banken dat we, naast de mooie opleveringen op Linkeroever en de schop in de grond op Rechteroever, een bewogen periode meemaken door de historische PFAS-vervuiling", zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis. "We staan steeds open voor kritische opmerkingen. Tegelijk ervaarden we op het terrein veel steun en hoorden we ook heel wat positieve stemmen – die weliswaar minder weerklank kregen. Daarom wilden we graag peilen naar hoe de burger in Antwerpen en de rand vandaag écht naar Oosterweel kijkt. En we zijn blij dat uit deze peiling blijkt dat de Antwerpenaar vooruit wil en het Oosterweelproject daarom integraal gerealiseerd wil zien." 

Slechts 7% van de bevraagden is tegen de realisatie van het Oosterweelproject. Daarnaast heeft een minderheid vragen bij het project. 18% vindt Oosterweel een verspilling van geld. 16% van de respondenten vindt de PFAS-problematiek een terecht reden om het project af te voeren.

Oosterweel erkend als mobiliteits- én leefbaarheidsproject

75% van de bevraagde burgers denkt dat de mobiliteit erop vooruit zal gaan eens de werken zijn afgerond. 77% denkt dat de leefomgeving groener zal zijn na de werken. 

"Mobiliteit en leefbaarheid zijn de yin en yang van Oosterweel. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De inzet op leefbaarheid was de sleutel tot het Toekomstverbond dat Oosterweel heeft mogelijk gemaakt. Ik ben heel blij dat de burger het Oosterweelproject ook als leefbaarheidsproject erkent", aldus Luc Hellemans. 

De combinatie van mobiliteit en leefbaarheid blijkt ook uit de drie belangrijkste doelstellingen die het Oosterweelproject volgens de peiling moet realiseren: file verminderen, luchtkwaliteit verbeteren en extra groen realiseren.

Aandachtspunten: modal shift en snelheid van uitvoering

Hoewel een grote meerderheid denkt dat de mobiliteit er dankzij het Oosterweelproject op vooruit zal gaan, meent 41% dat het fileprobleem niet opgelost zal zijn. 

"De burger denkt dat het Oosterweelproject het fileprobleem niet zal oplossen. Dat is ook terecht en is een boodschap die we zelf ook uitdragen. Uiteraard maakt de Oosterweelverbinding de ring rond. Dat is ook nodig om onze economie zuurstof te geven. Maar tegelijk moeten we met z’n allen vaker anders op weg gaan en voor een alternatief kiezen. Het is een én-én verhaal. Daarom draagt Lantis, waar mogelijk binnen haar bevoegdheden, bij tot een versnelling van de modal shift. Door de uitrol van deelfietsen, door de aanleg van fietspaden, door het wegwerken van missing links in de infrastructuur, enz. Maar we zijn maar één van de gangmakers. Er zijn nog grote gezamenlijke inspanningen nodig om de ambitieuze modal shift waar te maken, in het bijzonder op het vlak van openbaar vervoer. De modal shift moet een versnelling hoger schakelen", aldus Luc Hellemans. 

Gevraagd naar de belangrijkste aandachtspunten tijdens de werken, komen leefbaarheid voor de buurt en impact op autoverkeer naar voor. Ook de snelheid van de uitvoering zit in de top drie van belangrijkste wensen. 

"Leefbaarheid en vlotte mobiliteit tijdens de werken, samen met de wens om vaart te blijven maken zijn ook voor Lantis topprioriteiten. Op Linkeroever hebben we bewezen dat het kan. Dankzij onze flexibiliteit en goede samenwerking met de aannemers, konden we belangrijke realisaties vroeger opleveren dan gepland", zegt Luc Hellemans. "Ook in het kader van de PFOS-vervuiling zijn we door constructieve dialoog met alle stakeholders erin geslaagd om terug op te starten en het Oosterweelproject tot onderdeel van de oplossing te maken, door de werken in te passen in een breder saneringstraject. Zo boeken we vooruitgang – zoals de burger het van ons verwacht."
 

1920_lantis-infographicburgerbevragingoosterweelmaart22-2.jpg

 


Over deze burgerbevraging

De bevraging werd uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX, in opdracht van Lantis. Het onderzoek werd begeleid door Prof. Peter Thijssen van Universiteit Antwerpen. De methodologie, vragenlijst, data, en interpretatie bevindingen werden grondig gescreend en nagekeken. 

De bevraging vond plaats tussen 15 en 24 februari 2022. 500 respondenten werden bevraagd, gespreid over de stad Antwerpen, de gemeente Zwijndrecht en alle buurgemeenten.