BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTEIGENING

01/03/2022

Aankondiging openbaar onderzoek over het voorlopig onteigeningsbesluit Bermenlandschap

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK ONTEIGENING

In uitvoering van artikel 18 van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut, kondigt Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt) het openbaar onderzoek aan over het voorlopig onteigeningsbesluit inzake de realisatie van geluidswerende en landschapsintegrerende infrastructuur aan de E17 te Zwijndrecht, dat de raad van bestuur van Lantis in zitting van 18 februari 2022 heeft aangenomen. 

Dit openbaar onderzoek start op 1 maart 2022 en eindigt op 30 maart 2022. 

Het voorlopig onteigeningsbesluit heeft betrekking op percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht.   
Het voorlopig onteigeningsbesluit, met het bijbehorende onteigeningsplan en de projectnota, ligt gedurende deze periode van dertig dagen ter inzage van de bevolking tijdens de werkdagen en gewone kantooruren op het Administratief centrum Zwijndrecht, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht. 

Alle documenten van het voorlopige onteigeningsbesluit zijn tijdens de duur van het openbaar onderzoek tevens beschikbaar op de website van Lantis en van de gemeente Zwijndrecht. 

Relevante informatie betreffende dit besluit kan u ook bekomen bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Zwijndrecht - Binnenplein nummer 1 – op nummer 03 250 48 77, of door uw vraag schriftelijk te bezorgen op het volgende mailadres: ruimtelijke.ordening [at] zwijndrecht.be 

Eventuele schriftelijke standpunten, bezwaren of opmerkingen met betrekking tot dit onteigeningsbesluit moeten uiterlijk op 30 maart 2022 aan Lantis (adres: Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen) bij ter post aangetekende brief worden verstuurd of tijdens de kantooruren worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.   

Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut, kunnen eventuele standpunten, bezwaren of opmerkingen ook tot uiterlijk 30 maart 2022 bij ter post aangetekende brief worden verstuurd aan de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Zwijndrecht - Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht - of tijdens de kantooruren worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het Administratief centrum Zwijndrecht. 

In de standpunten, bezwaren en opmerkingen moet duidelijk worden aangegeven: 

  • Naam en adres van de indiener (contactpersoon voor organisaties) 
  • Verwijzing naar het betreffende onderwerp

Documenten: