Cleo is er voor iedereen!

14/09/2023

Cleo is er voor iedereen!

Op basis van een artikel in een Vlaamse krant is het idee ontstaan dat Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, een magazine zal uitbrengen met uit- en kooktips om op die manier vrouwen dichter bij het project te brengen. Lantis betreurt ten zeerste deze zeer weinig genuanceerde samenvatting van het magazine, nog voor het precieze concept bekend is of het magazine verschenen is. 

Waarom komt Lantis met Cleo op de proppen? 
 

Het Oosterweelproject is een gigantisch project dat de stad en haar omgeving de komende jaren grondig zal veranderen. Er is enerzijds het mobiliteitsluik dat ervoor zal zorgen dat de Antwerpse Ring gesloten wordt. Anderzijds zorgen de vele leefbaarheidsprojecten ervoor dat we in de toekomst kunnen wonen in een stad waar er meer groen zal zijn, waar de luchtkwaliteit verbetert en waar het sluipverkeer uit de straten zal verdwijnen. Oosterweel is een project met vele lagen en vele verhalen die we maar al te graag met iedereen willen delen. 

Daarom vinden we het belangrijk dat onze communicatie iedereen bereikt. We zetten in op een brede waaier aan communicatiekanalen om de vele verhalen over Oosterweel te brengen. En daarom hebben we besloten om nog een extra communicatiekanaal in het leven te roepen - eentje waarmee we minder gebruikelijke Oosterweelverhalen naar voren kunnen brengen. Zoals het verhaal van de Iraanse Atefeh die naar ons land kwam en die dankzij het project van jobs in De Grote Verbinding volgend jaar aan de slag kan bij een van onze aannemers. Of dat van het gezin uit Antwerpen dat na tien jaar Londen kan genieten van het rustigere tempo in onze stad. En dan is er nog het verhaal van de Bosnische Leyla die er elke avond voor zorgt dat gezinnen die in armoede leven van een warme maaltijd kunnen genieten. En wat doet Leyla in een magazine over een infrastructuurproject? Elke op onze eigen manier bouwen wij elke dag aan verbinding. Wij via infrastructuur, Leyla via haar kookpotten. 

Dat is Cleo en ze is er, net zoals Oosterweel, voor iedereen.