Duurzaam bouwen dat is ook slim hergebruiken

29/01/2024

Recyclage geleidemuur

De werf van de eeuw vraagt om een recordhoeveelheid aan grondstoffen. Heel wat tijdelijke constructies worden doorheen het project gebouwd en weer afgebroken … of hergebruikt. Want met een duurzame blik kan maatwerk van vandaag ook morgen nog van pas komen. Dat weet Guy Vercruyssen, hoofdwerfleider op het Bouwdok Zeebrugge. 

“We wilden onze richtmuren (tijdelijke constructies die gebruikt worden om diepwanden te plaatsen, red.) graag hergebruiken als funderingsplaat voor de sporen van torenkranen. Dat idee hebben we bij het ontwerp al in ons achterhoofd gehouden. Daarom hebben we een iets zwaardere wapening toegepast dan 
gebruikelijk, zodat ze stevig genoeg zijn voor hun herbestemming. Dat vraagt iets meer budget, maar nieuwe funderingen maken kost ook geld.De twee combineren is dus niet alleen duurzamer, maar zorgt ook voor een financieel voordeel.”

“Het deel van de muurtjes dat niet gebruikt werd als fundering voor torenkranen, doet nu dienst als oeverbescherming voor het talud (het schuine stuk naast een kanaal, red.) van het Boudewijnkanaal. Door de golfslag van voorbijvarende schepen heeft dat normaal de neiging om snel te eroderen, maar door de muurtjes te gebruiken als een soort van steenbestorting, kunnen we dat vermijden.” 

Duurzaam denkwerk

“Vroeger werden zulke richtmuren na gebruik naar een breekinstallatie gebracht om daar gesloopt te worden. De afvalverwerker recupereerde de wapening als oud ijzer en verkocht het betonpuin. Het werd dus ook wel hergebruikt, maar minder efficiënt. En aannemers hadden er minder aan.” 

“Nu denken we al in een veel vroeger stadium na over recyclage en hergebruik. Dat is niet altijd evident, maar vanuit mijn moederbedrijf worden geregeld duurzame voorbeelden gedeeld van op andere werven, zodat we op de hoogte blijven van de mogelijkheden. Die kunnen we dan meenemen 
voor toepassingen op onze eigen werf.” 

“Wat we binnen COTU ook doen, is de overschotten van beton verwerken in multi-inzetbare blokken. Als er beton gestort wordt, blijft er altijd een klein saldo over. Dat storten we in een stalen bekisting in de vorm van legoblokken. Het beton is toch betaald, en door die kleine investering in een kist - die in principe 
voor eeuwig kan meegaan - hebben we stapelbare blokken die we gebruiken voor afzettingen of scheidingswanden.” 

Hergebruik door partners

“We kunnen ook materialen doorverkopen. Zo lopen er gesprekken met aannemersconsortium ROCO om onze bekisting van de afzinkelementen over te 
nemen. Het hout voor de ballasttanks kan na de ontkisting ook hergebruikt worden voor andere toepassingen, net zoals het grind dat we nodig hebben om genoeg opdrijvend vermogen te creëren voor het transport van de zink- en tunnelelementen. Eens het gespoeld en gezeefd is, kunnen we het doorverkopen."


“Het sop moet de kolen waard zijn om zulke investeringen te doen, maar ik denk ook dat je duurzaamheid op langere termijn moet bekijken. Zelfs als het wat meer kost, plukken we daar als maatschappij op langere termijn de vruchten van.” 

Recyclage geleidemuur
Recyclage geleidemuur