Financiële steun voor duurzaam transport naar Vlaamse zeehavens met impulsprogramma binnenvaart

15/09/2023

Financiële steun voor duurzaam transport naar Vlaamse zeehavens met impulsprogramma binnenvaart

Tot en met 3 november 2023 kunnen inlandterminals, barge-operatoren of andere intermodale partijen projectvoorstellen indienen die het goederenvervoer van en naar de Vlaamse havens verbeteren via corridorshuttles of terminal-hub shuttles. Het doel van het impulsprogramma binnenvaart, een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port en Lantis, is het verhogen van de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens, het verlichten van de druk op het wegennet en het verminderen van de emissie-uitstoot. 
 

Samenwerking stimuleren via corridorshuttle of terminal-hub shuttle 
 

Vlaanderen telt heel wat inlandterminals waar goederen van en naar de Vlaamse zeehavens worden vervoerd. Deze inlandterminals beschikken afzonderlijk vaak niet over voldoende grote volumes voor regelmatige transporten naar de zeehavens. Het impulsprogramma binnenvaart stimuleert inlandterminals, barge-operatoren en andere intermodale partijen om samenwerkingsprojecten uit te werken op de verschillende vaarroutes van en naar de Vlaamse zeehavens. De bedoeling is om de afhandeling van de containerbinnenvaart aan de maritieme kaaien betrouwbaarder te maken en de wachttijden in de haven te verminderen. Binnen dit subsidieprogramma kan dat op twee manieren: via corridorshuttles of terminal-hub shuttles. 

Corridorshuttles bundelen inlandterminals op één ‘corridorschip’ richting de zeehavens. Zo vaart één schip bijvoorbeeld de volledige corridor af en maakt ‘tussenstops’ bij elke inlandterminal die deel uitmaakt van de samenwerking. De inlandterminals leggen hun volumes samen voor één enkele gezamenlijke afvaart naar Port of Antwerp-Bruges, waar ze een vast slot met een efficiëntere behandeling aan de diepzeeterminal krijgen omwille van de hoge ‘call size’ van dit schip. Het doel van het impulsprogramma is om een deel van de kosten te compenseren, zodat de drempel om samen te werken lager is en de partners hun goederenstromen beter kunnen coördineren. 

Een andere optie is het werken via een terminal-hub shuttle waarbij verschillende kleinere terminals containers afzetten op één terminal-hub die de volumes verzamelt voor een afreis naar de haven. Deze samenwerking bestaat vandaag al in de logistiek. Om subsidies te kunnen krijgen, is een frequentieverhoging naar minstens drie afvaarten per week noodzakelijk. Denk dan aan een samenwerking tussen één grotere terminal en meerdere kleinere terminals. De kleinere lossen hun containers op de grotere terminal van waar dan één schip met een hogere frequentie naar één maritieme terminal in de haven van Antwerpen vertrekt. 

Modal shift naar de binnenvaart 
 

Het ondersteuningsprogramma moet de werking van de integrale logistieke keten verbeteren, de uitstoot van emissies en fijn stof verminderen en de Vlaamse havens internationaal aantrekkelijker maken met een performante, betrouwbare en innovatieve containerbinnenvaart. 
 

Meer info 

Deze steunmaatregel loopt tot en met 31 december 2025. In deze tweede call kunnen inland terminals, barge-operatoren of andere intermodale partijen hun projectvoorstellen indienen tot en met 3 november 2023. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure kan u terugvinden op https://www.vlaanderen.be/impulsprogramma.